ساخت و تعمیر

شرکت افراح در راستای ارایه خدمات بهتر و دقیق‏ تر به مشتریان خود اقدام به راه اندازی واحد ساخت و تعمیرات دستگاه‏ های اندازه گیری و کالیبراسیون نموده است. در این واحد کلیه دستگاه های اندازه گیری حوزه الکتریک، دما، فشار و فلومتری قابل تعمیر می باشند. این دستگاه ها پس از تعمیر با استفاده از استانداردهای مرجع آزمایشگاه ، تنظیم و کالیبره می‏ شوند تا ازصحت عملکرد آنها اطمینان حاصل گردد. همچنین این شرکت قادر به ارایه خدمات در زمینه ساخت تجهیزات در حوزه های فوق می باشد.