پیام مدیر عامل

ماموریت شرکت افراح:

شرکت افراح یک آزمایشگاه کالیبراسیون اکردیته است که در صدد انجام خدمات با آخرین استاندارهای بین المللی و ارائه محصولات با کیفیت عالی به مشتریان خود می باشد. مشتری  نخستین عاملی است که نوع فعالیت سازمان را تعیین میکند. تنها خواسته های مشتری، از نظر کالا یا خدمات، باعث میشود  که منابع اقتصادی یا دارائی شرکت رشد کند.

خدمات و محصولاتی که شرکت فکر میکند از لحاظ کیفیت و اهمیت در اولویت قرار میدهد، تضمین موفقیت سازمان نمی باشد. عامل تعیین کننده در شرکت افراح همان چیزی است که مشتریان فکر می کنند خواهند گرفت که برای آن ارزش قائل هستند و این همان چیزی است که شرکت افراح در دستور  ماموریت خود قرار داده است و نسبت به مشتریان خود متعهد است. مشتریان سنگ بنای شرکت افراح هستند و دوام و بقای آنرا تضمین میکنند.

اهـداف  شرکت افراح:

شرکت افراح به‌عنوان یک آزمایشگاه کالیبراسیون اکردیته عملگرا است و همواره کوشیده ایم رابطه سودمندی با گروه های ذینفع خود برقرار کنیم. رابطه ای که برد – برد باشد.

ما همواره بر این باوریم که راز موفقیت در این است که از طریق مهندسین متخصص و تفویض اختیار به آنان، تمام نیرو و توجه خود را معطوف فعالیت هایی نماییم که موجب ارتقای ارزش افزوده گردد. برای رویای خود دیدگاهی بلند مدت داریم و همین امر باعث می شود که هیچ گاه در قالب دوره های کوتاه مدت نیاندیشیم، هیچ گاه کیفیت را فدای کمیت نکرده و نمی کوشیم برای صرفه جویی از ویژگی های برجسته و خصوصیات خدمات و محصولات خود بکاهیم.

ما همواره همه مهندسین خود را تشویق می کنیم تا در راه تامین نیازهای گروه های ذینفع شرکت و رضایت آنها از هیچ کوششی فروگذاری  نکنند.

عمل ما گویای ارزش های ما است: صداقت در گفتار، رعایت انصاف، پایبندی به قول و گفته خود، احترام به افراد و تشویق افراد به کنجکاوی بیشتر.

گذشته از این، می کوشیم اجازه ندهیم هیچ مساله ای حل نشدنی باقی بماند و همواره در پی اقداماتی هستیم که بتوانیم مانند گذشته، موفق باشیم.

موفقیت شرکت افراح در گرو کیفیت، مشارکت، بهره وری و جریانات مالی است و هدف این شرکت چیزی جز تبدیل شدن به یک آزمایشگاه اکردیته بین المللی قابل اطمینان نیست. کمتر از این از ما نخواهید.

از خداوند منان برای شما آرزوی سلامت، بهروزی و موفقیت روز افزون دارم و ایمان دارم با همکاری شما، شرکت قله‌های رفیع‌تر موفقیت را فتح خواهد نمود.

کاظم اسماعیلی زارع

       مدیر عامل